Regler

Her finner dere regler for Smaalenene cup.

2019_Minicup x 4 – Spilleregler[2906]2019_Foreldrevettregler2019_klisterbruk2019_Antall spillere, ballstørrelse

SPILLEREGLER FOR MINICUP

Antall spillere på banen: Hvert lag spiller med 5 spillere på banen (4 utespillere + 1 stående målvakt) Kjønnsfordeling: Det oppfordres til å stille med rene gutte- og jentelag, men der det forekommer blanda lag tillates det å bruke to gutter på banen samtidig – forutsatt at en av guttene står i mål og en er utespiller.

Generelle regler:

Det er et mål at hver enkelt spiller skal ha mange ballkontroller. Gjentatte kontringer og/eller for stor dominans fra en enkeltspiller bør derfor begrenses. (Det er trenerens ansvar å begrense dominansen fra en eller flere spillere) Det er ikke ønskelig med særlig grad av fysisk kontakt mellom spillerne i form av taklinger og holdninger.

REGLEMENT:

Kampene spilles etter NHFs lover og reglement. Rett til lags « time out» gjelder ikke under turneringen. Kun ved alvorlig skade stanses kamp uret. Dette for å unngå forsinkelser. Lag nevnt først stiller til venstre for sekretariatet, holder ball, tar avkast og skifter drakter ved eventuell likhet.

Inne i hallen kan det kun brukes innesko. Varmer lagene opp ute må fottøy skiftes før kampstart inne. Spillere som ikke følger dette, vil bli bortvist fra banene. Det er ikke lov med klister i hallen på Askim videregående skole og Askim Undomsskole. En eventuell protest må leveres hovedsekretariatet direkte etter kampslutt.

Det betales ett gebyr på 600,-kr (betales kontant). Dette vil bli tilbakebetalt dersom protesten tas til følge. Turneringsledelsen setter opp en uavhengig jury. Denne avgjørelsen er endelig. Det er ikke satt av tid til pause mellom omgangene og blåses derfor umiddelbart i gang.

Lagene bytter ikke side mellom 1. og 2. omgang. Lag som ikke møter til kampstart mister retten til å spille kampen. Motstander får 2 poeng og resultatet settes til 5-0

8-11 år spiller 1x15min, 12-15 år spiller 2x15min, 16-senior spiller 2x18min

REKKEFØLGEBEREGNING I PULJESPILL

I Kamp- og konkurransereglementet heter det:

§ 9 Rekkefølgeberegning (rangering) i serie- og puljespill

(1) Lagenes rekkefølge i serie-/puljespillet bestemmes på grunnlag av antall oppnådde poeng.

(2) Ved poenglikhet mellom to eller flere lag bestemmes rekkefølgen slik:

Når rekkefølgeberegning på grunnlag av innbyrdes kamper skal benyttes, brukes alle innbyrdes kamper for de lag som rekkefølgen skal avgjøres for.

Sluttspill – kriterier

Ved uavgjort i sluttspillkamper spilles det inntil 5 minutter «første målet vinner». Hvem som starter med ballen avgjøres ved loddtrekning. NB! Loddtrekning skal foretas av lagleder/trener. Ikke av spillerne. Hvis ingen av lagene scorer, blir det nye 5 minutter med «første målet vinner». Etter dette trekkes vinnerlaget ved loddtrekning. I klasser med 3,5,7 osv. puljer er kriteriet for å komme til sluttspill slik:

Eksempel:

Her må nødvendigvis vinneren fra hver pulje gå inn som 3 av de 4 semifinalelagene. Det 4. laget må bli beste 2’er. Det er enklest å bli beste 2’er fra pulje 3, siden lagene der har en kamp mer enn de andre. For å kunne regne beste 2’er rettferdig, ser man bort fra kampen mot dårligste lag i alle de puljene som har flere lag enn puljen med færrest lag.

I dette tilfellet ses altså alle kamper bort fra dårligste lag i pulje 3. Derfor kan det i slike situasjoner virke rart at lag som ligger foran på ordinær tabell, faktisk ikke går videre til fordel for lag som ligger lengre ned. Årsaken ligger altså i resultatet