Dugnadsinfo

Smaalenene Cup arrangeres for 14. gang 23. til 25. august i år og dette er eierklubbenes viktigste dugnad.

Husk at innsatsen som legges ned pr. person gagner klubben man tilhører. All innsats blir målt pr. time.

Hold av denne helgen til dugnad og håndballglede. Uten dugnad denne helgen, vil det ikke bli arrangert cup. 

HUSK! DUGNAD ER VIKTIG, OG DUGNAD ER MORO!

Har du spørsmål ta kontakt med Kristine Skjolden 
Mail: kristine@smaalenenecup.no eller tlf: 934 35 969