Viktig medling ang. bestilling og betaling

HUSK å bestille deltakerkort og betale deltakerkortene og eventuelt påmeldingsavgiften (om dere ikke har betalt den) innen 1. august 2022.

Trekking av lag etter 1. august 2022 = kr. 2 500,- i gebyr.

Alle spillere og lagledere MÅ løse deltagerkort. 2 lagledere pr. lag er gratis. 
Bestill antall deltakerkort NÅ. Navnet på spillerne kan dere legge inn frem til 20. august. 

Kontonummer: 1080.25.70630, men benytt gjerne KID som står påført bestillingsoversikten.

Vi gleder oss til cup!