Tilbud til alle deltakere på Sprett aktivitetspark

Alle som viser deltakerkort på disken på Sprett i Askim i perioden 23.-25. august får hoppe i to timer for 99 kroner.

Bestilling av hoppetid gjøres på våre hjemmesider (http://www.sprettaktivitetspark.no).

Velg Askim og book trampolinepark: 2 timer sprett. Husk egenerklæring!